ارتباط با بنیاد

نشانی ستاد مرکزی: تهران – خیابان انقلاب اسلامی- خیابان وصال شیرازی – روبروی سازمان انتقال خون- کوچه بهنام – پلاک ۵ – طبقه اول
نشانی پستی: تهران ، صندوق پستی ۱۵۵ – ۱۶۸۹۷
تلفن های ستاد مرکزی: ۸۸۹۷۱۵۶۸ – ۸۸۹۷۱۵۶۶
مسوول دفتر  ستاد مرکزی : مهدی دهقانی
تلفن های دبیرخانه مدرسه آماده: ۸۸۳۴۷۷۱۰ – ۸۸۳۴۷۵۹۶
دورنگار: ۸۹۷۷۹۰۶۴
a1

تمامی حقوق برای بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار محفوظ است.