تقویم آموزشی

بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ذیل اقدام نماید.

  • مبانی و مقدمات مدیریت بحران – ۱۶ ساعت

با تدریس دکتر احمد اسفندیاری دبیر کل بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار و دکتر سعید گیوه چی استادیار گروه سوانح طبیعی دانشگاه تهران/ توضیح : دوره به صورت فشرده در دو روز برگزار خواهد شد. زمان تقریبی دوره در مهر ماه می باشد و پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام ، زمان دقیق دوره اعلام می گردد. به شرکت کنندگان در دوره گواهی معتبر آموزشی اهدا می شود. هزینه ی ثبت نام جهت شرکت در دوره ۱۶۰ هزار تومان می باشد و ظرفیت دوره ۲۰ نفر می باشد و در تهران برگزار می گردد.

  • پیشگیری و مدیریت بحران زلزله و زمین لرزه – ۱۶ ساعت

با تدریس دکتر مصطفی زمانیان استادیار دانشگاه شهید بهشتی و مهندس حامد حقی مدیرعامل موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای / توضیح : دوره به صورت فشرده در دو روز برگزار خواهد شد. زمان تقریبی دوره در مهر ماه می باشد و پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام ، زمان دقیق دوره اعلام می گردد. به شرکت کنندگان در دوره گواهی معتبر آموزشی اهدا می شود. هزینه ی ثبت نام جهت شرکت در دوره ۱۸۰ هزار تومان می باشد و ظرفیت دوره ۲۰ نفر می باشد و در تهران برگزار می گردد.

  • پیشگیری و مدیریت بحران سیلاب – ۱۶ ساعت

با تدریس دکتر سید حسین مهاجری رئیس دبیرخانه مدیریت بحران منابع آب و انرژی  و دکتر احمد نعمتی مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای / توضیح : دوره به صورت فشرده در دو روز برگزار خواهد شد. زمان تقریبی دوره در مهر ماه می باشد و پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام ، زمان دقیق دوره اعلام می گردد. به شرکت کنندگان در دوره گواهی معتبر آموزشی اهدا می شود. هزینه ی ثبت نام جهت شرکت در دوره ۲۰۰ هزار تومان می باشد و ظرفیت دوره ۲۰ نفر می باشد و در تهران برگزار می گردد.

تمامی حقوق برای بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار محفوظ است.