آموزش های تخصصی

 

 • امداد و کمک های اولیه – ۶ ساعت و ۱۶ ساعت و ۳۲ ساعت
 • مبانی حریق و اطفا حریق- ۴ ساعت
 • امداد بیمارستانی – ۱۲ ساعت
 • امداد و نجات کوهستان-۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت
 • امداد و نجات در سیلاب- ۶ ساعت و ۱۲ ساعت
 • امداد و نجات در زلزله-۶ ساعت و ۱۲ ساعت
 • امداد و نجات جاده ای -۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت
 • آواربرداری – ۸ ساعت
 • حمل مصدوم- ۸ ساعت
 • آشنایی با اقدامات قبل، حین و بعد سانحه- ۸ ساعت
 • مهارت های کارگروهی- ۸ ساعت
 • مهارت های هدایت و مدیریت گروهی- ۸ ساعت
 • مدیریت ایمنی و امنیت در حوادث – ۸ ساعت
 • مبانی و کلیات پدافند غیرعامل- ۸ ساعت
 • آمایش و مکانیابی- ۸ ساعت
 • ترمینالوژی پدافند غیرعامل- ۴ ساعت
 • آشنایی با سوانح و بحران های طبیعی و انسان ساخت – ۸ ساعت
 • ترمینالوژی مدیریت بحران – ۸ ساعت
 • مبانی و مقدمات مدیریت بحران – ۱۶ ساعت
 • پیشگیری و مدیریت بحران زلزله و زمین لرزه – ۱۶ ساعت
 • پیشگیری و مدیریت بحران سیلاب – ۱۶ ساعت
 • پیشگیری و مدیریت بحران خشکسالی – ۱۶ ساعت
 • ایمن سازی و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای – ۱۶ ساعت
 • پناهگیری و تخلیه اضطراری – ۴ ساعت
 • اسکان اضطراری ، اسکان موقت و اسکان دائم – ۱۶ ساعت
 • مدیریت شرایط اضطراری در ساختمان های اداری- ۴ ساعت
 • مدیریت بحران جامعه محور و مدیریت تشکل های مردم نهاد – ۱۶ ساعت
 • برنامه ریزی اقتضایی ، برنامه ريزي براي بحران CP (Contingency Planning) – ۲۴ ساعت
 • ارزيابي آسيب پذيري وتوانمندي(Vulnerability Capacity Analysis) VCA – ۸ ساعت
 • آشنايي با استانداردهاي Sphere (استاندارد بين المللي مديريت بحران) – ۱۶ ساعت
 • تدوین نقشه خطر – ۸ ساعت
 • فرماندهی و مدیریت حوادث ICS – ۱۶ ساعت
 • مستندسازی و گزارش نویسی در هنگام سانحه- ۸ ساعت
 • پیام نگاری در بحران- ۱۶ ساعت
 • مدیریت لجستیک و پشتیبانی در سوانح – ۸ ساعت
 • مبانی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست – ۱۶ ساعت و ۲۴ ساعت
 • مدیریت و مهندسی HSE در پروژه های عمرانی- ۱۶ ساعت
 • مدیریت HSE ویژه مدیران – ۴ ساعت
 • ایمنی ماشین آلات عمرانی و راهسازی- ۴ ساعت
 • ایمنی حمل و نقل و ترافیک – ۱۶ ساعت
 • آشنایی با مواد خطرناک- ۴ ساعت
 • بهداشت و سلامت فردی- ۴ ساعت
 • سلامت روانی رانندگان اتوبوس – ۴ ساعت
 • سلامت روانی رانندگان کامیون و کامیونت- ۴ ساعت
 • ایمنی حمل مواد شیمیایی و قابل انفجار- ۸ ساعت
 • ایمنی در ناوگان حمل و نقل مسافربری- ۸ ساعت و ۱۶ ساعت
 • Hse در اتوبوس های بین شهری- ۸ ساعت
 • مدیریت و مهندسی HSE در پروژه های حمل و نقل و راهداری – ۱۶ ساعت
 • خطاهای انسانی، رویکرد و تکنیک ها در مدیریت HSE – ۱۶ ساعت
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA – ۸ ساعت
 • پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست – HSE-MS – ۸ ساعت و ۱۶ ساعت
 • مدل سازی و ارزیابی پیامد حوادث فرآیندی- ۸ ساعت و ۱۶ ساعت
 • آموزش کار با GPS و پیمایش- ۴ ساعت
 • آموزش نقشه خوانی و جهت یابی- ۴ ساعت

تمامی حقوق برای بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار محفوظ است.